NASI WYKŁADOWCY

RADA PROGRAMOWA

lek. med. 

BARTOSZ CHMIELNICKI

Bartosz Chmielnicki jest lekarzem, stypendystą Uniwersytetu w Oksfordzie, doświadczonym akupunkturzystą, cenionym i lubianym wykładowcą, założycielem Acuart. Od ponad dziesięciu lat prowadzi swoją praktykę akupunkturową, a także wykłada akupunkturę w Polsce, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Izraelu.

O.M.D Ph.D. Lic. Ac 

YAIR MAIMON

Doktor Yair Maimon jest światowej sławy akupunkturzystą i wykładowcą, założycielem największej w Izraelu szkoły Medycyny Chińskiej, aktualnie dyrektorem Centrum Badawczego Tal przy Instytucie Onkologii Szpitala Sheba.

Jego wykłady cieszą się największym zainteresowaniem w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Łączy w sobie głęboką wiedzę o Medycynie Chińskiej i doskonałą znajomość medycyny akademickiej, co pozwala mu na publikację wyników swojej pracy badawczej w najlepszych naukowych czasopismach. Od 2011 roku współpracuje z Bartoszem Chmielnickim w licznych projektach badawczych, między innymi w „Gates of Life”. W Acuart zapewnia najwyższą merytoryczną jakość programu szkoły jak i bieżącą kontrolę jakości prowadzonych zajęć.

dr n. med. 

ALEKSANDRA BINKA-KOWALSKA

Doktor Aleksandra Binka Kowalska jest lekarką i akupunkturzystką stosującą na co dzień akupunkturę w systemie Stems and Branches, przez lata pomagającą akupunkturą kobietom zmagającym się z bezpłodnością.

Jest współtwórczynią programu szkoleń Acuart, oraz prowadzącą zajęcia z psycho-emocjonalnych aspektów Medycyny Chińskiej i akupunktury.

RANI AYAL

Rani Ayal jest jednym z najlepszych praktykujących obecnie akupunkturzystów, a efekty jego terapii sprawiają, że do jego kliniki przyjeżdżają ludzie z całego świata, również z Chin. Jest też rewelacyjnym wykładowcą, chętnie dzielącym się swoją wiedzą i umiejętnościami ze studentami w wielu krajach Europy, w Kanadzie i Izraelu.

Od 2011 roku we współpracy z Bartoszem Chmielnickim wprowadził do Polski niezwykle skuteczny system akupunktury – Stems and Branches. Jest też współtwórcą unikalnego projektu „Gates of Life”. Jako jeden z inspiratorów powstania Acuart jest odpowiedzialny za jakość zajęć z diagnozy, szczególnie z badania pulsu, współuczestniczy w tworzeniu programu szkoły, a także uczy systemu Stems and Branches.

lek. med. 

BARTOSZ CHMIELNICKI

Bartosz Chmielnicki jest lekarzem, stypendystą Uniwersytetu w Oksfordzie, doświadczonym akupunkturzystą, cenionym i lubianym wykładowcą, założycielem Acuart. Od ponad dziesięciu lat prowadzi swoją praktykę akupunkturową, a także wykłada akupunkturę w Polsce, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Izraelu.

O.M.D Ph.D. Lic. Ac 

YAIR MAIMON

Doktor Yair Maimon jest światowej sławy akupunkturzystą i wykładowcą, założycielem największej w Izraelu szkoły Medycyny Chińskiej, aktualnie dyrektorem Centrum Badawczego Tal przy Instytucie Onkologii Szpitala Sheba.

Jego wykłady cieszą się największym zainteresowaniem w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Łączy w sobie głęboką wiedzę o Medycynie Chińskiej i doskonałą znajomość medycyny akademickiej, co pozwala mu na publikację wyników swojej pracy badawczej w najlepszych naukowych czasopismach. Od 2011 roku współpracuje z Bartoszem Chmielnickim w licznych projektach badawczych, między innymi w „Gates of Life”. W Acuart zapewnia najwyższą merytoryczną jakość programu szkoły jak i bieżącą kontrolę jakości prowadzonych zajęć.

dr n. med. 

ALEKSANDRA BINKA-KOWALSKA

Doktor Aleksandra Binka Kowalska jest lekarką i akupunkturzystką stosującą na co dzień akupunkturę w systemie Stems and Branches, przez lata pomagającą akupunkturą kobietom zmagającym się z bezpłodnością.

Jest współtwórczynią programu szkoleń Acuart, oraz prowadzącą zajęcia z psycho-emocjonalnych aspektów Medycyny Chińskiej i akupunktury.

RANI AYAL

Rani Ayal jest jednym z najlepszych praktykujących obecnie akupunkturzystów, a efekty jego terapii sprawiają, że do jego kliniki przyjeżdżają ludzie z całego świata, również z Chin. Jest też rewelacyjnym wykładowcą, chętnie dzielącym się swoją wiedzą i umiejętnościami ze studentami w wielu krajach Europy, w Kanadzie i Izraelu.

Od 2011 roku we współpracy z Bartoszem Chmielnickim wprowadził do Polski niezwykle skuteczny system akupunktury – Stems and Branches. Jest też współtwórcą unikalnego projektu „Gates of Life”. Jako jeden z inspiratorów powstania Acuart jest odpowiedzialny za jakość zajęć z diagnozy, szczególnie z badania pulsu, współuczestniczy w tworzeniu programu szkoły, a także uczy systemu Stems and Branches.