DIAGNOZA Z PULSU (warsztaty)

Badanie pulsu jest podstawą diagnozy w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Tym niemniej do nauki interpretacji pulsu konieczne jest osobiste doświadczenie i ćwiczenie. Ponieważ umiejętności tej nie da nauczyć się z książek, ani online, często traktowana jest po macoszemu we współczesnych szkołach TCM.

Zapraszamy na trzydniowe warsztaty diagnozy z pulsu prowadzone przez doświadczonego lekarza – akupunkturzystę, Bartosza Chmielnickiego, twórcę Szkoły Akupunktury Klasycznej Acuart, który poprowadzi szkolenie wg autorskiej, opracowanej przez niego metody. 

Podczas warsztatów dużą uwagę przyłożymy do licznych ćwiczeń praktycznych, ilość asystentów będzie zależna od ilości zgłoszeń. W trakcie warsztatów będzie można również nabyć plakaty i książkę autorstwa Bartosza Chmielnickiego dotyczące diagnozy z pulsu.

Program warsztatów:

Dzień 1. 

– Diagnoza z pulsu jako podstawa rozpoznania w medycynie chińskiej

– Zasady i technika badania pulsu

– Puls prawidłowy – morfologia, znaczenie poszczególnych aspektów.

– Podział pulsu:

  • na 2 – ocena Yin i Yang w pulsie
  • na 3 – ocena Qi, Krwi i pracy narządów
  • na 3 – ocena cena pracy SanJiao – Potrójnego Ogrzewacza

– Ćwiczenia praktyczne

Dzień 2.

– Proste jakości pulsu (długość, szerokość, głębokość, prędkość, rytm)

– Złożone jakości pulsu (napięcie ściany, siła, kształt fali)

– Ćwiczenia praktyczne

Dzień 3.

– Pozycje 12 narządów/funkcji na pulsie i ich znaczenie

– Diagnoza z pulsu, czyli łączymy wszystkie kropki

– Ćwiczenia praktyczne

Podczas warsztatów każdy student:

  • nauczy się zasad prawidłowego badania pulsu
  • pozna definicję i jakości pulsu fizjologicznego
  • zapozna się z 8 cechami pulsu zarówno na poziomie rozumienia ich znaczenia jak i praktycznego rozpoznawania
  • pozna 28 definicji pulsów wymienianych w dziełach klasycznych
  • weźmie udział w licznych ćwiczeniach praktycznych
  • pozna prosty system umożliwiający prawidłową diagnozę według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Chcesz się zapisać na kurs? Napisz lub zadzwoń do nas!

 

tel: +48 502 590 800

mail: sekretariat@acuart.pl

Możesz też skorzystać z naszego formularza kontaktowego ->